Create an Account

Shopping cart

Close

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tháng Hai 16, 2020
Posted by

Sau khi kiểm tra hàng cẩn thận, khách hàng thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng. Hoặc khách hàng cũng có thể thanh toán chuyển khoản trước khi nhận hàng theo các số tài khoản sau:

Tài khoản 1:

Người thụ hưởng: Lã Văn Hoan

SỐ TÀI KHOẢN: 106469393

Ngân hàng: VPBank – PGD Linh Đàm (nếu chuyển online Chi nhánh là Hà Nội)

*******************************************************************

Tài khoản 2:

Người thụ hưởng: Lã Văn Hoan

SỐ TÀI KHOẢN: 000001301486

Ngân hàng Seabank PGD Kim Văn (Thẻ VISA (debit)):

*******************************************************************

Tài khoản 3:

Người thụ hưởng: Công ty TNHH Phát triển Cơ sở Dữ liệu GIS và Thành lập Bản đồ

SỐ TÀI KHOẢN: 043.000.1444.1288

NGÂN HÀNG:NH Seabank – PGD Kim Văn – CN Hà Đông – Hà Nội

Comments are closed.

Back to Top